EFT relatietherapie Ede Wageningen

Tot je recht komen bij elkaar…….

Welkom op mijn website.

Als psycholoog heb ik in verschillende functies meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in het tot elkaar brengen van mensen. Tijdens mijn studie psychologie heb ik mij gespecialiseerd in gezinstherapie en conflictbemiddeling. Sindsdien hield ik steeds de ontwikkelingen bij op dit vakgebied. Ik was één van de eerste psychologen in Nederland die met EFT relatietherapie begon. Deze op hechtingsemoties gebaseerde aanpak sprak mij bijzonder aan. Met diverse opleidingen heb ik mij de EFT werkwijze eigen gemaakt. Als EFT relatietherapeut wil ik u graag van dienst zijn bij het werken aan de door u en uw partner ervaren relatieproblematiek. In de kolom rechts hiervan vindt u meer over mijn opleiding en ervaring. Voor nadere toelichting van de EFT werkwijze zie hieronder of op mijn googlesite: https://sites.google.com/view/eft-ede-wageningen

Voor afspraken zowel overdag als 's avonds: 0318 414810 

E-mail:  eftedewageningen@gmail.com

 

 Als gepensioneerd psycholoog vraag ik alleen een onkostenvergoeding naar draagkracht 

 

 

Een goede relatie kan voor man en vrouw heel veel waard zijn. Mede doordat relatietherapie niet in de basisverzekering is opgenomen stellen partners het vaak uit om deskundige ondersteuning in te roepen als hun relatie te wensen over laat. Ook in de aanvullende verzekering is de vergoeding beperkt. In de strip van Peter de Wit hierboven wordt dit op humoristische wijze uitgebeeld. Net zoals het voor man en vrouw heel veel waard kan zijn om hun relatie te herstellen zo is het voor míj heel veel waard om hen daarbij te ondersteunen. Heel veel waard om ook na mijn pensionering iets voor de medemens te betekenen. Vanwege een goed pensioen hoef ik het niet voor het geld te doen. Ik wil slechts een vergoeding voor de kosten van het gesprek en laat het aan u over hoeveel u daarvoor betaalt. Hopelijk verlaag ik daarmee een eventuele financiële drempel voor deelname aan relatietherapie.


Wat is EFT relatietherapie?

De EFT relatietherapie werd ontwikkeld door de Canadese psychologe Sue Johnson. Met haar antwoord op de vraag wat een goed huwelijk is geeft ze, in het filmpje hieronder, weer waar het bij de EFT relatietherapie om gaat.

ExternalVideoWidget

 

Een goed huwelijk wordt volgens Sue Johnson gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een sterke emotionele band met elkaar.

De mens wordt volstrekt hulpeloos geboren. Als baby was je volledig afhankelijk van je ouders. Het was toen van levensbelang dat je ouders er altijd en onvoorwaardelijk voor je waren: Dat je altijd op ze kon rekenen als je ze nodig had.

Het is die emotionele band met je ouders die je als kind de veiligheid en de kracht gaf om jezelf en de wereld om je heen te ontdekken.   De liefdevolle verbondenheid met je partner maakt ook dat je sterk in de wereld staat.  Als je partner om je geeft en je op hem of haar kunt rekenen geeft dat je de kracht om overeind te blijven in moeilijke tijden. Bovendien geeft een hechte emotionele band met je partner je de energie om tot je recht te komen in het leven van alledag.

Je voelt de emotionele band met elkaar als je naar en voor elkaar open staat in wat je ontroert, wat je blij maakt, wat je stimuleert en wat je verdrietig, angstig en onzeker maakt. Verbondenheid met elkaar voel je als je merkt dat je partner zich om jou bekommert, betrokken is bij wat je overkomt en graag wil weten wat je bezig houdt, wat je ontroert en wat je behoeftes en verlangens zijn.

In die verbondenheid met elkaar voel je dat je er toe doet, dat je partner je wil om wie je bent, je wil om wat jou jou maakt, wat jou speciaal maakt. Ofwel in de onderlinge verbondenheid voel je de vrijheid en de inspiratie om tot je recht te komen, om jezelf te zijn. 

De EFT relatietherapie heeft als doel partners dichterbij elkaar te brengen wanneer zij emotioneel op afstand van elkaar zijn geraakt  en niet meer die veilige verbondenheid met elkaar voelen. 

Als eenmaal afstandelijkheid in de relatie is geslopen, kun je zo op elkaar gaan reageren dat die afstand naar elkaar alleen maar groter wordt. Op den duur verwacht je niet meer dat je partner er voor je wil zijn. Je voelt je dan steeds minder gehoord, steeds meer genegeerd of steeds meer bekritiseerd door je partner. Je wordt dan steeds meer in die verwachting bevestigd. Zo kom je beiden in een vicieuze cirkel terecht waarbij je steeds minder verbondenheid met elkaar voelt.

De eerste stap in de EFT relatietherapie is het doorgronden van die vicieuze cirkel en het vaststellen welke ervaringen uit je verleden hierin mee hebben kunnen spelen.

Als je je niet gehoord voelt in je relatie kan dat ertoe leiden dat je je angst, verdriet, onzekerheid, behoeften en verlangens steeds meer voor jezelf gaat houden. Gevoelens van irritatie, frustratie en boosheid kunnen dan gaan overheersen. 

Het weer met je partner delen van je verborgen gevoelens, behoeften en verlangens is de sleutel tot een hernieuwde emotionele verbondenheid. In de EFT relatietherapie is alles erop gericht om dit weer mogelijk te maken.

Ik wil u en uw partner daarin graag ondersteunen.

 

Voorbeelden en oefeningen

In haar boek "Houd me vast" laat Sue Johnson met verhalen uit de praktijk zien hoe de therapie werkt, ook staan in dit boek oefeningen hoe je zelf kunt proberen je relatie te versterken.

Een naar mijn indruk nog praktischer oefenboek is het "EFT werkboek voor (echt)paren" van Veronica Kallos-Lilly en Jennifer Fitzgerald. zie voor beide boeken en nog meer oefenboeken o.m.: http://www.bol.com/

 

Voor de volgende bladzijde: linksbovenaan op "EFT kennismakingsgesprek"  klikken.