EFT relatietherapie Ede Wageningen

Dichterbij jezelf, dichterbij elkaar.......

Welkom op mijn website

Ik ben psycholoog en relatietherapeut en heb in verschillende functies meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in het tot elkaar brengen van mensen. Tijdens mijn studie psychologie aan de universiteit van Leiden (zie diploma hieronder) heb ik mij gespecialiseerd in gezinstherapie en conflictbemiddeling. 

Mijn praktijk bevindt zich in het bos tussen Renkum (2 km) en Bennekom (3 km). Vanaf Ede, Wageningen en Veenendaal is het 5 tot 9 km.

Ik was één van de eerste psychologen in Nederland die met EFT relatietherapie begon. Daartoe volgde ik in 2009 diverse cursussen bij EFT Canada. Toen eenmaal in Nederland een EFT opleidingsinstituut was opgericht deed ik in 2015 een aanvullende EFT opleiding bij dat instituut. Zie hieronder een kopie van het getuigschrift daarvan:

Als psycholoog en relatietherapeut wil ik u en uw partner graag helpen in het meer tot je recht komen bij elkaar.

Voor nadere toelichting van hoe ik hierbij te werk ga, zie hieronder bij "Wat is EFT?" of op mijn googlesite: 

EFT Ede Wageningen (google.com)

Op deze site heb ik ook aangegeven hoe u mijn praktijk kunt bereiken.

Het adres is Hertogweg 11 Bennekom. Dit is een zandweg in de buurt van de Panoramahoeve.  

Voor afspraken zowel overdag als 's avonds, individueel of samen: 0318 414810 of eftedewageningen@gmail.com

Vanwege pensioen geen tarieven

Relatietherapie is niet in de basis zorgverzekering opgenomen. Als u een aanvullende verzekering heeft, wordt meestal maar een klein deel van de tarieven vergoed. De cartoon hierboven geeft dit weer.

Dit bij elkaar maakt relatietherapie nogal duur. Omdat het voor mij veel waard is om ook na mijn pensioen iets voor de medemens te kunnen blijven betekenen, breng ik geen tarieven in rekening. Vanwege een goed pensioen is het ook niet zo nodig om dat te doen.

Beroepsgeschiedenis

Voorafgaand aan mijn universitaire studie psychologie in Leiden heb ik 7 jaar als weg- en waterbouwkundig tekenaar gewerkt. Na de psychologiestudie deed ik een jaar gezinstherapie. Vervolgens heb ik 10 jaar als bedrijfspsycholoog gewerkt. Daarna was ik stafmedewerker sociaal beleid en tenslotte hoofd personeelszaken. In deze functies heb ik vaak als bemiddelaar moeten optreden. Eenmaal met pensioen bemiddelde ik als vrijwilliger bij conflicten tussen buren in de gemeenten Ede en Renkum. Verder heb ik als vrijwilliger 4 jaar gewerkt bij telefonische hulpdiensten voor mensen in psychische nood. Ben al vele jaren "maatje" van psychiatrische patiënten bij Pro Persona in Wolfheze.

Deze vrijwilligers werkzaamheden deed en doe ik naast mijn werk als EFT relatietherapeut.

Na de studie psychologie heb ik opleidingen gedaan in gezinstherapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, schematherapie en zoals hierboven aangegeven verschillende opleidingen in de EFT relatietherapie.

Wat is EFT?

De EFT relatietherapie werd ontwikkeld door de Canadese psychologe Sue Johnson (EFT staat voor Emotionally Focused Therapy) Met haar antwoord op de vraag wat een goed huwelijk is geeft ze, in het filmpje hieronder, weer waar het bij de EFT relatietherapie om gaat.

Een goede relatie wordt volgens Sue Johnson gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een sterke emotionele band met elkaar.

Je voelt de emotionele band met elkaar als je naar en voor elkaar open staat in wat je ontroert, blij maakt en stimuleert en in wat je verdrietig, angstig en onzeker maakt. Verbondenheid met elkaar voel je als je partner zich om jou bekommert, betrokken is bij wat je overkomt en graag wil weten wat je bezighoudt en wat je behoeften en verlangens zijn.

In die verbondenheid met elkaar voel je dat je er toe doet, dat je partner je wil om wie je bent, je wil om wat jou jou maakt, wat jou speciaal maakt. In die verbondenheid voel je de vrijheid en de inspiratie om tot je recht te komen, om jezelf te zijn.

De EFT relatietherapie heeft als doel partners dichterbij elkaar te brengen wanneer zij emotioneel op afstand van elkaar zijn geraakt en niet meer die veilige verbondenheid met elkaar voelen.

Als eenmaal afstandelijkheid in de relatie is geslopen, kun je zo op elkaar gaan reageren dat de afstand en irritatie naar elkaar alleen maar groter worden. Die irritatie kan steeds meer de betrokkenheid bij elkaar en de gevoelens van liefde voor elkaar gaan overheersen. Op den duur raken de liefde en aandacht voor elkaar helemaal uit het zicht. Je voelt je dan niet meer gehoord, steeds meer genegeerd of telkens weer bekritiseerd door je partner. In de link hieronder is dit op humoristische wijze weergegeven:

https://www.youtube.com/watch?v=KLmEpreIxWw

Je kunt zo in een vicieuze cirkel terecht komen waarbij b.v. de een er steeds op aandringt om wel gehoord te worden en de ander dit aandringen oppakt als kritiek dat ie het niet goed doet en zich daar tegen gaat verdedigen of het aandringen uit de weg gaat. In die vicieuze cirkel bevestig je elkaar in het gevoel dat je niet gehoord, gezien of erkend wordt in wie je bent. 

De eerste stap in de EFT relatietherapie is het doorgronden van de onveilige vicieuze cirkel waarin je samen terecht bent gekomen. In de manier waarop je op elkaar reageert speelt ook mee de manier waarop er in vroegere relaties en in je jeugd op jou gereageerd werd. Daarom zal ook besproken worden hoe je vroegere ervaringen van invloed kunnen zijn op de manier waarop je met elkaar omgaat.

Als je je niet gehoord voelt in je relatie kan dat er dus toe leiden dat je je angst, verdriet, onzekerheid, behoeften en verlangens steeds meer voor jezelf gaat houden. Gevoelens van irritatie, frustratie en boosheid kunnen dan gaan overheersen. Het weer met je partner delen van je verborgen gevoelens, behoeften en verlangens is de sleutel tot een hernieuwde emotionele verbondenheid.

In de EFT relatietherapie is alles erop gericht om dit weer mogelijk te maken.

Ik wil u en uw partner daarin graag ondersteunen. U bent ook van harte welkom wanneer u individueel advies wil over uw relatieproblematiek.


Voor afspraken zowel overdag als 's avonds: 0318 414810

E-mail: eftedewageningen@gmail.com