EFT relatietherapie Ede Wageningen 
        Samen dichterbij jezelf...

Wat is EFT?

De EFT relatietherapie werd ontwikkeld door de Canadese psychologe Sue Johnson (EFT staat voor Emotionally Focused Therapy) Met haar antwoord op de vraag wat een goed huwelijk is geeft ze, in het filmpje hieronder, weer waar het bij de EFT relatietherapie om gaat.

ExternalVideoWidget

 

Een goede relatie wordt volgens Sue Johnson gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een sterke emotionele band met elkaar.

Je voelt de emotionele band met elkaar als je naar en voor elkaar open staat in wat je ontroert, blij maakt en stimuleert en in wat je verdrietig, angstig en onzeker maakt. Verbondenheid met elkaar voel je als je partner zich om jou bekommert, betrokken is bij wat je overkomt en graag wil weten wat je bezighoudt en wat je behoeften en verlangens zijn.

In die verbondenheid met elkaar voel je dat je er toe doet, dat je partner je wil om wie je bent, je wil om wat jou jou maakt, wat jou speciaal maakt. In die verbondenheid voel je de vrijheid en de inspiratie om tot je recht te komen, om jezelf te zijn. 

De EFT relatietherapie heeft als doel partners dichterbij elkaar te brengen wanneer zij emotioneel op afstand van elkaar zijn geraakt  en niet meer die veilige verbondenheid met elkaar voelen. 

Als eenmaal afstandelijkheid in de relatie is geslopen, kun je zo op elkaar gaan reageren dat de afstand en irritatie naar elkaar alleen maar groter worden. Die irritatie kan steeds meer de betrokkenheid bij elkaar en de gevoelens van liefde voor elkaar gaan overheersen. Op den duur raken de liefde en aandacht voor elkaar helemaal uit het zicht. Je voelt je dan niet meer gehoord, steeds meer genegeerd of telkens weer bekritiseerd door je partner. In de link hieronder is dit op humoristische wijze weergegeven:

https://www.youtube.com/watch?v=KLmEpreIxWw

Je kunt zo in een vicieuze cirkel terecht komen waarbij b.v. de een steeds opnieuw probeert om gehoord te worden en de ander dit proberen oppakt als kritiek dat ie het niet goed doet en zich gaat verdedigen of het uit de weg gaat. In die vicieuze cirkel bevestig je elkaar in het gevoel dat je niet gehoord, gezien of erkend wordt in wie je bent. 

De eerste stap in de EFT relatietherapie is het doorgronden van de negatieve vicieuze cirkel waarin je samen terecht bent gekomen. In de manier waarop je op elkaar reageert speelt ook mee de manier waarop er in vroegere relaties en in je jeugd op jou gereageerd werd. Daarom zal ook besproken worden hoe je vroegere ervaringen van invloed kunnen zijn op de manier waarop je met elkaar omgaat.

Als je je niet gehoord voelt in je relatie kan dat er dus toe leiden dat je je angst, verdriet, onzekerheid, behoeften en verlangens steeds meer voor jezelf gaat houden. Gevoelens van irritatie, frustratie en boosheid kunnen dan gaan overheersen. Het weer met je partner delen van  je verborgen gevoelens, behoeften en verlangens is de sleutel tot een hernieuwde emotionele verbondenheid.

In de EFT relatietherapie is alles erop gericht om dit weer mogelijk te maken.

Ik wil u en uw partner daarin graag ondersteunen. U bent ook van harte welkom wanneer u individueel advies wil over uw relatieproblematiek.


Voor afspraken zowel overdag als 's avonds: 0318 414810 

E-mail: eftedewageningen@gmail.com