EFT relatietherapie Ede Wageningen 
        Samen dichterbij jezelf...

Wat is EFT?

De EFT relatietherapie werd ontwikkeld door de Canadese psychologe Sue Johnson (EFT staat voor Emotionally Focused Therapy) Met haar antwoord op de vraag wat een goed huwelijk is geeft ze, in het filmpje hieronder, weer waar het bij de EFT relatietherapie om gaat.

ExternalVideoWidget

 

Een goed huwelijk wordt volgens Sue Johnson gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een sterke emotionele band met elkaar.

De mens wordt volstrekt hulpeloos geboren. Als baby was je volledig afhankelijk van je ouders. Het was toen van levensbelang dat je ouders er altijd en onvoorwaardelijk voor je waren: Dat je altijd op ze kon rekenen als je ze nodig had.  Het is die emotionele band met je ouders die je als kind de veiligheid en de kracht gaf om jezelf en de wereld om je heen te ontdekken. Ook een liefdevolle verbondenheid met je partner maakt dat je sterk in de wereld staat. Als je partner om je geeft en je op hem of haar kunt rekenen geeft je dat de kracht om overeind te blijven in moeilijke tijden. Bovendien geeft een hechte emotionele band met je partner je de energie om tot je recht te komen in het leven van alledag.

Je voelt de emotionele band met elkaar als je naar en voor elkaar open staat in wat je ontroert, blij maakt en stimuleert en in wat je verdrietig, angstig en onzeker maakt. Verbondenheid met elkaar voel je als je partner zich om jou bekommert, betrokken is bij wat je overkomt en graag wil weten wat je bezighoudt en wat je behoeften en verlangens zijn.

In die verbondenheid met elkaar voel je dat je er toe doet, dat je partner je wil om wie je bent, je wil om wat jou jou maakt, wat jou speciaal maakt. Ofwel in de onderlinge verbondenheid voel je de vrijheid en de inspiratie om tot je recht te komen, om jezelf te zijn. 

De EFT relatietherapie heeft als doel partners dichterbij elkaar te brengen wanneer zij emotioneel op afstand van elkaar zijn geraakt  en niet meer die veilige verbondenheid met elkaar voelen. 

Als eenmaal afstandelijkheid in de relatie is geslopen, kun je zo op elkaar gaan reageren dat die afstand naar elkaar alleen maar groter wordt. Op den duur verwacht je niet meer dat je partner er voor je wil zijn. Je voelt je dan steeds minder gehoord, steeds meer genegeerd of steeds meer bekritiseerd door je partner. Je voelt je dan steeds meer in die negatieve verwachting bevestigd en komt allebei in een vicieuze cirkel terecht waarbij je steeds minder verbondenheid met elkaar voelt.

De eerste stap in de EFT relatietherapie is het doorgronden van die negatieve vicieuze cirkel en het vaststellen welke ervaringen uit je verleden hierin mee hebben kunnen spelen.

Als je je niet gehoord voelt in je relatie kan dat ertoe leiden dat je je angst, verdriet, onzekerheid, behoeften en verlangens steeds meer voor jezelf gaat houden. Gevoelens van irritatie, frustratie en boosheid kunnen dan gaan overheersen. Het weer met je partner delen van je verborgen gevoelens, behoeften en verlangens is de sleutel tot een hernieuwde emotionele verbondenheid. In de EFT relatietherapie is alles erop gericht om dit weer mogelijk te maken.

Ik wil u en uw partner daarin graag ondersteunen.


Voor afspraken zowel overdag als 's avonds: 0318 414810 

E-mail: eftedewageningen@gmail.com